Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU14

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om fiskeripolitik. Motionerna handlar bland annat om globalt hållbart fiske, regelverket för yrkesfisket och märkning av fisk. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst med hänvisning till pågående arbete.

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2017
Nästa händelse: Beslut 3 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:MJU14 (pdf, 598 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2016/17 om bl.a. globalt hållbart fiske, genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken, regelverket för yrkesfisket, redskapsanvändning, ålförvaltning, vattenbruk, maximal hållbar avkastning, märkning av fisk, fiskefria områden, fiskevårdsområden och länsstyrelsernas fisketillsyn, främst med hänvisning till pågående arbete. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat i ett särskilt avsnitt.
I betänkandet finns 23 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Cirka 50 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17.
1
2016/17:MJU14

Innehållsförteckning

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 23
Betänkande 2016/17:MJU14

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om fiskeripolitik. Motionerna handlar bland annat om globalt hållbart fiske, regelverket för yrkesfisket och märkning av fisk. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst med hänvisning till pågående arbete.

Förslagspunkter

1. Globalt hållbart fiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 13,

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

3. Regelverket för yrkesfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:384 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2016/17:864 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 11,

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3197 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C).

Reservation 5 (M, SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

4. Överlåtande av fiskelicens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 9.

Reservation 9 (C)

5. Ökade kustkvoter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)

6. Laxfisket i Östersjön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S).

7. Redskapsanvändning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

8. Fiske i marina skyddade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 14 (V)

9. Ålförvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:595 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkandena 1-3,

2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3021 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

10. Totalförbud mot ålfiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 15 (V)

11. Vattenbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8 och

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

12. Maximal hållbar avkastning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 19 (SD)

13. Märkning av fisk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 20 (KD)

14. Fiskefria områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 21 (KD)

15. Fiskevårdsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 22 (KD)

16. Länsstyrelsernas fisketillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 23 (V)

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
17 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Globalt hållbart fiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 13,

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

3. Regelverket för yrkesfisket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:384 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2016/17:864 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 11,

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3197 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C).

Reservation 5 (M, SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

4. Överlåtande av fiskelicens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 9.

Reservation 9 (C)

5. Ökade kustkvoter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)

6. Laxfisket i Östersjön

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S).

7. Redskapsanvändning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

8. Fiske i marina skyddade områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 14 (V)

9. Ålförvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:595 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkandena 1-3,

2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3021 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

10. Totalförbud mot ålfiske

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 15 (V)

11. Vattenbruk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8 och

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

12. Maximal hållbar avkastning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 19 (SD)

13. Märkning av fisk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 20 (KD)

14. Fiskefria områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 21 (KD)

15. Fiskevårdsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 22 (KD)

16. Länsstyrelsernas fisketillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 23 (V)

17. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.