FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Justering 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-22
Betänkande 2017/18:UU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30