Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU13

Planerat beslutsdatum: 17 maj 2017
Nästa händelse: Beredning 27 april 2017

Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-09
Trycklov: 2017-05-11
Betänkande 2016/17:CU13
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17