Forskning för kunskap och framsteg

JoUs betänkande 1992/93:JoU18

Beslutat: 4 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-25
Justering: 1993-04-13
Betänkande 1992/93:JoU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-03
4

Beslut

Beslut: 1993-06-04

Protokoll med beslut