Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget förår 2003

Försvarsutskottets betänkande 2002/03:FÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2002

Beslut

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om 44,7 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2003. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser. Det nya politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar får ca 1,2 miljarder kronor. Riksdagen godkände också några regeringsförslag om Försvarsmaktens organisation. En ny enhet, som kallas Livgardet, organiseras tidigast den 1 januari 2004. Den består av dels det nuvarande Livgardet, dels Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (Swedint). Operativa insatsledningen - som är en särskild organisationsenhet på central nivå i Förvarsmakten - blir en del i Försvarsmaktens högkvarter. Inriktningen för Muskö örlogsvarv i Haninge ändras. Så länge verksamheten vid Muskö inte kan föras över till privatägd industri ska verksamhet även i fortsättningen bedrivas i Försvarsmaktens regi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-05
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-11-29
Trycklov: 2002-11-29
Reservationer 14
Betänkande 2002/03:FÖU1

Anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om 44,7 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2003. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser. Det nya politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar får ca 1,2 miljarder kronor. Riksdagen föreslås också godkänna några regeringsförslag om Försvarsmaktens organisation. En ny enhet, som kallas Livgardet, organiseras tidigast den 1 januari 2004. Den består av dels det nuvarande Livgardet, dels Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (Swedint). Operativa insatsledningen - som är en särskild organisationsenhet på central nivå i Förvarsmakten - blir en del i Försvarsmaktens högkvarter. Inriktningen för Muskö örlogsvarv i Haninge ändras. Så länge verksamheten vid Muskö inte kan föras över till privatägd industri ska verksamhet även i fortsättningen bedrivas i Försvarsmaktens regi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-09
4

Beslut

Beslut: 2002-12-10
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2003

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkterna 1, 5, 7, 9-15, 17 och 18 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 12, 2002/03:Fö240 yrkandena 8 och 9, 2002/03:Fö255 och 2002/03:Fö263 yrkandena 3-7.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m10477
c20002
fp04206
kd00303
v25005
mp15002
-0000
Totalt193427737

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Förändrad anslagsstruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö240 yrkande 5, 2002/03:Fö254 yrkande 15 och 2002/03:Fö263 yrkande 2.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c20002
fp40377
kd00303
v25005
mp15002
-0000
Totalt196486738

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 6.

4. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:5 Civilt försvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 8.

5. Bemyndigande i fråga om ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 16.

6. Inriktning för utbildning, planering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö215 yrkande 1, 2002/03:Fö254 yrkandena 6, 7 och 11-13 och 2002/03:Fö260 yrkandena 5-7.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)

7. Livgardet och Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 2.

8. Operativa insatsledningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 3 och avslår motion 2002/03:Fö215 yrkande 5.

Reservation 8 (v)

9. Muskö örlogsvarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 6 punkt 4 och avslår motion 2002/03:Fö246.

10. Helikopterverksamheten på Säve

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö211, 2002/03:Fö215 yrkande 4 och 2002/03:Fö232.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c20002
fp40008
kd28203
v02505
mp13202
-0000
Totalt28129039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Flygstridsskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö220.

12. Minröjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö215 yrkande 3, 2002/03:Fö241 yrkandena 1, 2 och 4 och 2002/03:Fö271 yrkandena 2 och 5-9.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m47017
c20002
fp30387
kd29013
v02505
mp00152
-0000
Totalt231255538

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Inriktning för materiel, anläggningar samt forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö215 yrkande 2.

Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c20002
fp42006
kd29004
v02505
mp01502
-0000
Totalt27140038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Inriktningen för insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö260 yrkande 9.

Reservation 14 (m)

15. Vissa ersättningar till totalförsvarspliktiga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö215 yrkandena 6-8.

16. Skogsbrandbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö237, 2002/03:Fö239 och 2002/03:Fö249.