Försvarspolitik

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-15
Reservationer 21
Betänkande 2018/19:FöU6

Förslagspunkter

1. En liberal grund för den försvarspolitiska inriktningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2062 av Jan Björklund m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

2. Totalförsvarets utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (C)

3. Totalförsvaret och granskning av måluppfyllelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (KD)

4. Förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 4 (C)

5. Utveckling av försvarsförmåga och anfallsförmåga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 8, 9, 15-18 och 24.

Reservation 5 (KD)

6. Utveckling av cyberförmågan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 6 (M, SD)

7. Mobilisering och krigsduglighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 7 (C)

8. Krigsförbandsövningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 8 (SD)

9. Beredskapsövning och beredskapskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 9 (M, KD)

10. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

11. Forskning och utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 11 (M)

12. Utveckling av materielförsörjningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 12 (M)

13. Reformer inom försvarslogistiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 13 (SD)

14. Utredning av försvarslogistiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 34.

Reservation 14 (KD)

15. Försvarsindustri och samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (M)

16. Utveckling av svensk försvarsexport

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)

17. Försvarsindustri och tillämpning av artikel 346 EUF

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 17 (SD)

18. Fördjupat EU-samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 18 (M, L)

19. Utvecklingen av försvarskompetens inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (KD)

20. Fördjupat samarbete med Brasilien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 20 (SD)

21. Kontroll av utländska investeringar och markköp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 21 (M)

22. Införande av förköpsrätt och bedömningar av strategiska intressen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD).

23. Stoppa utländska köp av strategiska fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

24. Begränsningar av utländska köp av strategiska fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1335 av Boriana Åberg (M).

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
24 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En liberal grund för den försvarspolitiska inriktningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2062 av Jan Björklund m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

2. Totalförsvarets utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (C)

3. Totalförsvaret och granskning av måluppfyllelse

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (KD)

4. Förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 4 (C)

5. Utveckling av försvarsförmåga och anfallsförmåga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 8, 9, 15-18 och 24.

Reservation 5 (KD)

6. Utveckling av cyberförmågan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 6 (M, SD)

7. Mobilisering och krigsduglighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 7 (C)

8. Krigsförbandsövningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 8 (SD)

9. Beredskapsövning och beredskapskontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 9 (M, KD)

10. Nordiskt samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 6 och

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 10 (SD)

11. Forskning och utveckling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 11 (M)

12. Utveckling av materielförsörjningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 12 (M)

13. Reformer inom försvarslogistiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 13 (SD)

14. Utredning av försvarslogistiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 34.

Reservation 14 (KD)

15. Försvarsindustri och samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 15 (M)

16. Utveckling av svensk försvarsexport

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 16 (SD)

17. Försvarsindustri och tillämpning av artikel 346 EUF

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 17 (SD)

18. Fördjupat EU-samarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 18 (M, L)

19. Utvecklingen av försvarskompetens inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (KD)

20. Fördjupat samarbete med Brasilien

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 20 (SD)

21. Kontroll av utländska investeringar och markköp

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 21 (M)

22. Införande av förköpsrätt och bedömningar av strategiska intressen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD).

23. Stoppa utländska köp av strategiska fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

24. Begränsningar av utländska köp av strategiska fastigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1335 av Boriana Åberg (M).