Fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 1998

Beslut

Stopplagen förlängs (KU14)

Den s.k. stopplagen fortsätter att gälla till utgången av år 2000. Stopplagen gör att Radio- och TV-verket inte kan meddela tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-10
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:KU14

Förlängning av stopplagen (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att den s.k. stopplagen ska fortsätta att gälla till utgången av år 2000. Stopplagen gör att Radio- och TV-verket inte kan meddela tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-14
4

Beslut

Beslut: 1998-12-15

Protokoll med beslut