Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regerings formen att väcka åtal mot riksdagsledamot

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU49

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-26
Justering: 1994-04-28
Betänkande 1993/94:KU49

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05