Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2008

Beslut

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU10)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-29
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-18
Trycklov: 2008-03-18
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:CU10

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-02
4

Beslut

Beslut: 2008-04-02
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sms-lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi240 yrkande 4, 2007/08:C208 yrkande 1, 2007/08:C219, 2007/08:C243, 2007/08:C245, 2007/08:C253, 2007/08:C259, 2007/08:C266, 2007/08:C274, 2007/08:C332, 2007/08:C370, 2007/08:C420 och 2007/08:Ub498 yrkande 22.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m88009
c26003
fp25003
kd19005
v00193
mp13105
Totalt1711181941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C208 yrkandena 2-4 och 7, 2007/08:C224, 2007/08:C231, 2007/08:C241, 2007/08:C312, 2007/08:C337, 2007/08:C350, 2007/08:C383 yrkande 1 och 2007/08:So558 yrkande 18.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m88009
c26003
fp25003
kd19005
v00193
mp14005
Totalt1731151942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag