Fri- och rättigheter, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU34

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2018

Nästa händelse: Justering 24 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-04-25
Betänkande 2017/18:KU34
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02