Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 maj 2019

Nästa händelse: Justering 25 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Betänkande 2018/19:JuU21
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08