Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU17

Planerat beslutsdatum: 17 maj 2017
Nästa händelse: Beredning 18 april 2017

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-12
Betänkande 2016/17:SoU17
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17