Gotlandstrafiken

Trafikutskottets betänkande 1995/96:TU7

Beslutat: 14 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-11-09
Justering: 1996-11-23
Betänkande 1995/96:TU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-13
4

Beslut

Beslut: 1995-12-14

Protokoll med beslut