Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU22

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Enklare att bestämma gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)

Regeringen föreslår att det nationella höjdsystemet RH 2000 ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till en fastighet, enskilt vatten. Det ska göra det enklare för både fastighetsägare och myndigheter att avgöra vilket vatten som är allmänt och vilket som tillhör en fastighet, jämfört med det system som används i dag. Förslaget har betydelse för fastigheter som ligger vid havet och vid de sjöar som har allmänt vatten: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön.

Fastighetsägare och andra som särskilt påverkas av att en fastighets vattenområde minskar på grund av övergången till RH 2000 ska ha rätt till ersättning av staten.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-10
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-30
Betänkande 2017/18:CU22

Enklare att bestämma gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)

Regeringen föreslår att det nationella höjdsystemet RH 2000 ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till en fastighet, enskilt vatten. Det ska göra det enklare för både fastighetsägare och myndigheter att avgöra vilket vatten som är allmänt och vilket som tillhör en fastighet, jämfört med det system som används i dag. Förslaget har betydelse för fastigheter som ligger vid havet och vid de sjöar som har allmänt vatten: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön.

Fastighetsägare och andra som särskilt påverkas av att en fastighets vattenområde minskar på grund av övergången till RH 2000 ska ha rätt till ersättning av staten.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde,
2. lag om ersättning för minskat vattenområde.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:135 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde,
2. lag om ersättning för minskat vattenområde.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:135 punkterna 1 och 2.