Granskning av försvarsuppfinningar, m.m.

LUs betänkande 1997/98:LU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 1997

Beslut

Försvarsuppfinningar (LU5)

Vissa av de uppgifter Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar har överfördes till Försvarets materielverk (FMV). Målet var en rationellare handläggning av ärenden om hemlighållande av försvarsuppfinningar. FMV fick en förstärkt roll vid beredningen av ärendena och ska bl.a. samordna försvarsintressena.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-10-21
Justering: 1997-11-04
Betänkande 1997/98:LU5

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1997-11-26

Protokoll med beslut