Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Bordläggning 22 januari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-04
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2019-01-15
Betänkande 2018/19:KU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-01-22
Debatt i kammaren: 2019-01-23
4

Beslut

Information kommer