Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 30 april 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-11
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-25
Betänkande 2018/19:JuU17

Förslagspunkter

1. Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:60.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:60.