Informationsteknikens användning

Trafikutskottets betänkande 1995/96:TU19

Beslutat: 4 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-07
Justering: 1996-05-23
Betänkande 1995/96:TU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-06-04
4

Beslut

Beslut: 1996-06-04

Protokoll med beslut