Infrastrukturfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 april 2019

Nästa händelse: Beredning 14 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

333 motioner, 3 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-01
Betänkande 2018/19:TU5
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04