Inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek

Skatteutskottets betänkande 1995/96:SkU27

Beslutat: 5 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-07
Justering: 1996-05-28
Betänkande 1995/96:SkU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-06-05

Protokoll med beslut