Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Justering 14 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Betänkande 2018/19:AU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27