Konsumentpolitiska frågor m.m.

LUs betänkande 1992/93:LU32

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till reservationerna 1 och 2 i övrigt utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:LU32

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-25
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut