Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU22

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:
Nästa händelse: Beredning 16 februari 2017

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Betänkande 2016/17:JuU22
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer