Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU22

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2017
Nästa händelse: Justering 16 mars 2017

Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-03-16
Trycklov: 2017-03-17
Betänkande 2016/17:JuU22
3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-21
Debatt i kammaren: 2017-03-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22