Konventionen om social trygghet mellan Sverige och Österrike

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1995/96:SfU8

Beslutat: 5 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-05-21
Justering: 1996-05-28
Betänkande 1995/96:SfU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1996-06-05

Protokoll med beslut