Kulturskaparnas villkor

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU11

Planerat beslutsdatum: 15 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 23 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat