Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Betänkande 2017/18:UbU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer