Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU12

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-24
Betänkande 2018/19:MJU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02