Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU5

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2017
Nästa händelse: Justering 16 februari 2017

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

33 motioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-19
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
Betänkande 2016/17:AU5
3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22