Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 7 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-28
Betänkande 2018/19:SfU16
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer