Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU24

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Behandling 24 april 2019

Utskottets förslag

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-11
Reservationer 6
Betänkande 2018/19:KU24

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om att bevara älvdalskan som språk, att utreda om teckenspråk ska bli ett minoritetsspråk och att införa ett romskt förvaltningsområde. Andra områden är att inrätta en ny myndighet för nationella minoriteter och att stärka samers rättigheter och inflytande.

Förslagspunkter

1. Älvdalskans ställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD) och

2018/19:2423 av Peter Helander (C).

2. Teckenspråk som minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:521 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.

3. Romska förvaltningsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:556 av Maria Nilsson (L).

Reservation 1 (L)

4. Samordning och styrning av minoritetspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

5. Information och kunskap om nationella minoriteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2 och

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

6. Kommuners och landstings minoritetspolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2, 3, 5 och 6.

Reservation 3 (L)

7. Sanningskommission om samer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

8. Samers rättigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 6, 11 och 12 samt

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 5 (V)

9. Samepolitiken, samers inflytande och Sametingets konstruktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-7 och

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1, 4 och 5.

Reservation 6 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Älvdalskans ställning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD) och

2018/19:2423 av Peter Helander (C).

2. Teckenspråk som minoritetsspråk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:521 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.

3. Romska förvaltningsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:556 av Maria Nilsson (L).

Reservation 1 (L)

4. Samordning och styrning av minoritetspolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

5. Information och kunskap om nationella minoriteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2 och

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (L)

6. Kommuners och landstings minoritetspolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2, 3, 5 och 6.

Reservation 3 (L)

7. Sanningskommission om samer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och

2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

8. Samers rättigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 6, 11 och 12 samt

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 5 (V)

9. Samepolitiken, samers inflytande och Sametingets konstruktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-7 och

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1, 4 och 5.

Reservation 6 (V)