Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU10

Planerat beslutsdatum: 22 februari 2017
Nästa händelse: Beredning 26 januari 2017

Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-26
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
Betänkande 2016/17:JuU10
3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22