Några frågor om alkolås

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Ändrade krav för att få körkort med villkor om alkolås (TU7)

Personer som missbrukar alkohol eller har ett alkoholberoende ska inte längre kunna få körkort med villkor om alkolås. Ett alkolås innebär att bilen inte går att starta om man har alkohol i utandningsluften. En person som har dömts för ett rattfylleribrott och vill få körkort med villkor om alkolås i stället för att bli av med sitt körkort måste i fortsättningen uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Enligt EU har Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter när det gäller de medicinska kraven för att få körkort med villkor om alkolås i förhållande till de medicinska krav som EU har infört. EU har därför lämnat ett så kallat motiverat yttrande till regeringen.

Regeringen föreslår att en person som dömts för rattfylleri och sedan ansöker om körkort med villkor om alkolås måste uppfylla de medicinska krav som EU ställer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-01-30
Trycklov: 2018-01-31
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:TU7

Ändrade krav för att få körkort med villkor om alkolås (TU7)

Personer som missbrukar alkohol eller har ett alkoholberoende ska inte längre kunna få körkort med villkor om alkolås. Ett alkolås innebär att bilen inte går att starta om man har alkohol i utandningsluften. En person som har dömts för ett rattfylleribrott och vill få körkort med villkor om alkolås i stället för att bli av med sitt körkort måste i fortsättningen uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

Enligt EU har Sverige inte har uppfyllt sina skyldigheter när det gäller de medicinska kraven för att få körkort med villkor om alkolås i förhållande till de medicinska krav som EU har infört. EU har därför lämnat ett så kallat motiverat yttrande till regeringen.

Regeringen föreslår att en person som dömts för rattfylleri och sedan ansöker om körkort med villkor om alkolås måste uppfylla de medicinska krav som EU ställer. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några frågor om alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:63 och avslår motion

2017/18:3949 av Emma Wallrup m.fl. (V).

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 1 5 18
M 67 0 0 16
SD 39 0 0 6
MP 15 0 3 6
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 2
Totalt 259 18 8 64


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 94 0 18
M 67 0 0 16
SD 39 0 0 6
MP 0 19 0 5
C 17 0 0 5
V 0 0 17 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 3 1 0 2
Totalt 155 114 17 63