Ny ellagstiftning

Näringsutskottets betänkande 1995/96:NU1

Beslutat: 25 oktober 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-09-18
Justering: 1995-10-10
Betänkande 1995/96:NU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-10-25
4

Beslut

Beslut: 1995-10-25

Protokoll med beslut