Ny konsumentkreditlag

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2010

Beslut

Ny konsumentkreditlag (CU5)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till en ny konsumentkreditlag som är en anpassning till ett EU-direktiv om konsumentkrediter. I den nya lagen blir det högre krav på kreditgivares information till konsumenter för sms-lån och snabblån. Den nya lagen omfattar i princip alla slags krediter som en kreditgivare ger till konsumenter och ska vara tvingande till konsumentens förmån. Konsumenten får rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. Högre krav ställs på kreditföretagens information till konsumenten när kreditavtal ingås. Kreditgivaren ansvarar för att ge konsumenten de förklaringar som krävs för att konsumenten ska kunna avgöra om kreditavtalet passar hans eller hennes ekonomiska situation. För snabblån gäller att kreditgivaren alltid ska lämna information om den effektiva räntan i marknadsföringen och alltid göra en kreditprövning. Konsumenten får rätt att ångra snabblånet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2009/10:125 i denna del och 2009/10:242. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-11-25
Betänkande publicerat: 2010-11-30
Trycklov: 2010-11-30
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:CU5

Ny konsumentkreditlag (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till en ny konsumentkreditlag som är en anpassning till ett EU-direktiv om konsumentkrediter.

I den nya lagen blir det högre krav på kreditgivares information till konsumenter för sms-lån och snabblån. Den nya lagen ska omfatta i princip alla slags krediter som en kreditgivare ger till konsumenter och ska vara tvingande till konsumentens förmån.

Konsumenten får rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. Högre krav ställs på kreditföretagens information till konsumenten när kreditavtal ingås. Kreditgivaren ansvarar för att ge konsumenten de förklaringar som krävs för att konsumenten ska kunna avgöra om kreditavtalet passar hans eller hennes ekonomiska situation.

För snabblån gäller att kreditgivaren alltid ska lämna information om den effektiva räntan i marknadsföringen och alltid göra en kreditprövning. Konsumenten får rätt att ångra snabblånet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-08
4

Beslut

Beslut: 2010-12-08
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny konsumentkreditlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
a. konsumentkreditlag,
b. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
c. lag om ändring i utsökningsbalken,
d. lag om ändring i lagen (1989:567) om ändrade
betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.,
e. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
f. lag om ändring i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.,
g. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
h. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
i. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
- dels det av utskottet i bilaga 4 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2009/10:125 och 2009/10:242.

2. Förhandsinformation vid snabblån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C269.

3. Räntetak för snabblån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C2 och 2010/11:C205.

4. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C1 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M99008
MP02203
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
Totalt176142031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C1 yrkande 2.