Nya skatteregler för företagssektorn

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Justering 7 juni 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Betänkande 2017/18:SkU25
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-12
Debatt i kammaren: 2018-06-13
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13