Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 januari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 22 januari 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-11-29
Justering: 2019-01-17
Trycklov: 2019-01-18
Betänkande 2018/19:KU13

Förslagspunkter

1. Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:282 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-01-22
Debatt i kammaren: 2019-01-23
4

Beslut

Beslut: 2019-01-23
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:282 till handlingarna.