Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU15

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2017
Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:KU15 (pdf, 649 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår ett tillkännagivande om en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur, så att hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna uppgifter vidare om djurskyddsproblem till den berörda kontrollmyndigheten.
Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om informationsteknik och demokrati med innebörden att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential utnyttjas i syfte att främja demokratin.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår motionsyrkanden som rör frågor om avtal för handel på internet, stärkt integritetsskydd för
e-tjänster,
kvalitetsverktyg för webbplatser och Datainspektionens uppdrag, kontantbetalning av trängselskatt, uppgifter om enskildas resor,
RFID-teknik,
tillgången till uppgifter ur offentliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-21
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-24
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:KU15

Förslagspunkter

1. Personlig integritet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:395 av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:511 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:517 av Birgitta Ohlsson (FP),

2015/16:2066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD),

2015/16:2644 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (båda M),

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:3049 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2016/17:657 av Nina Lundström (L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1529 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:3053 av Solveig Zander (C) och

2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Kvalitetsverktyg för webbplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2684 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, KD)

3. Sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:543 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda FP) yrkande 5 och

2016/17:2289 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 4 (V)

4. Sekretessbrytande bestämmelse för SOS Alarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16 och

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16.

Reservation 5 (SD)

5. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1286 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:1686 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

6. Sekretessbrytande bestämmelse för statligt anställningsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 15 och

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 7 (SD, V)

7. Digitalisering inom offentlig förvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:229 av Erik Ottoson (M) yrkande 3,

2015/16:734 av Anette Åkesson (M) yrkande 3,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:682 av Anette Åkesson (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)

8. Informationsteknik och demokrati

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att informationsteknikens potential utnyttjas i syfte att främja demokratin och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 9 (V)

9. Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:763 av Maria Abrahamsson (M),

2016/17:1458 av Lena Asplund (M) och

2016/17:2240 av Jessika Roswall (M).

10. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översyn av socialtjänstlagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1868 av Eva Lindh m.fl. (S).

11. Stärkt tillsyn på integritetsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 6 och

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 6 och 7.

Reservation 10 (L)

12. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2254 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2286 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2357 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:2467 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2561 av Finn Bengtsson och Hans Wallmark (båda M),

2015/16:2723 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2016/17:1664 av Lars-Axel Nordell (KD).

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personlig integritet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:395 av Mathias Sundin och Birgitta Ohlsson (båda FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:511 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:517 av Birgitta Ohlsson (FP),

2015/16:2066 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD),

2015/16:2644 av Ulf Berg och Gunilla Nordgren (båda M),

2015/16:2781 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:3049 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2016/17:657 av Nina Lundström (L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1529 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:3053 av Solveig Zander (C) och

2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Kvalitetsverktyg för webbplatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2684 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:2857 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (SD, KD)

3. Sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:543 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda FP) yrkande 5 och

2016/17:2289 av Thomas Finnborg (M).

Reservation 4 (V)

4. Sekretessbrytande bestämmelse för SOS Alarm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2827 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16 och

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 16.

Reservation 5 (SD)

5. Offentlighet i skolor med enskild huvudman

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1286 av Richard Jomshof (SD),

2015/16:1686 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:2519 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 6 (SD)

6. Sekretessbrytande bestämmelse för statligt anställningsstöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 15 och

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 7 (SD, V)

7. Digitalisering inom offentlig förvaltning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:229 av Erik Ottoson (M) yrkande 3,

2015/16:734 av Anette Åkesson (M) yrkande 3,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:682 av Anette Åkesson (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)

8. Informationsteknik och demokrati

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att informationsteknikens potential utnyttjas i syfte att främja demokratin och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 9 (V)

9. Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:763 av Maria Abrahamsson (M),

2016/17:1458 av Lena Asplund (M) och

2016/17:2240 av Jessika Roswall (M).

10. Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översyn av socialtjänstlagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1868 av Eva Lindh m.fl. (S).

11. Stärkt tillsyn på integritetsområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 6 och

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 6 och 7.

Reservation 10 (L)

12. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2254 av Mikael Oscarsson (KD),

2015/16:2286 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2357 av Lars-Arne Staxäng (M),

2015/16:2467 av Johan Hultberg (M),

2015/16:2561 av Finn Bengtsson och Hans Wallmark (båda M),

2015/16:2723 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:676 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2016/17:1664 av Lars-Axel Nordell (KD).