Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU13

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Beslut 23 maj 2018

Utskottets förslag

Sveriges arbete i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE (UU13)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:UU13

Sveriges arbete i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE (UU13)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse och en redogörelse om Sveriges arbete i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till två motioner från allmänna motionstiden 2017.

Förslagspunkter

1. Redogörelse 2017/18:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:OSSE1 till handlingarna.

2. Skrivelse 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4012 av Björn Söder och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2017/18:136 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3. Övriga yrkanden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 18.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelse 2017/18:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2017/18:OSSE1 till handlingarna.

2. Skrivelse 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4012 av Björn Söder och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2017/18:136 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

3. Övriga yrkanden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 18.