Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU26

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Beredning 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
Betänkande 2018/19:JuU26
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28