Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU15

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:
Nästa händelse: Beredning 2 mars 2017

Planering och byggande

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

87 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-21
Betänkande 2016/17:CU15
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer