Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 maj 2019

Nästa händelse: Justering 23 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-23
Trycklov: 2019-04-25
Betänkande 2018/19:CU12
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-30
Debatt i kammaren: 2019-05-02
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02