Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2019

Nästa händelse: Beredning 4 april 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

131 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-12
Betänkande 2018/19:JuU10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-04-25