Postlagen samt uppföljning av de post- och telepolitiska målen

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 oktober 1996

Beslut

Postlagen (TU3)

Riksdagen behandlade regeringens förslag om ändringar i postlagen och Riksdagens revisorers förslag om uppföljning av de post- och telepolitiska målen. Ärendet återförvisades till trafikutskottet för ytterligare beredning.

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-08-05
Justering: 1996-09-19
Betänkande 1996/97:TU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-10-09
4

Beslut

Beslut: 1996-10-09

Protokoll med beslut