Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2017
Nästa händelse: Beredning 27 april 2017

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-27
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-26
Betänkande 2016/17:SoU22
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31