Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 april 2018

Nästa händelse: Beredning 12 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Betänkande 2017/18:JuU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25