Radio- och TV-lag

Konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU29

Beslutat: 11 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-04-16
Justering: 1996-05-28
Betänkande 1995/96:KU29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-06-10
4

Beslut

Beslut: 1996-06-11

Protokoll med beslut