Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU3

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 20 september 2017

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-15
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Betänkande 2017/18:UbU3

Förslagspunkter

1. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:190.


3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-20
Debatt i kammaren: 2017-09-21
4

Beslut

Beslut: 2017-09-21
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:190.