Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 oktober 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 oktober 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-11
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-18
Betänkande 2018/19:JuU2

Förslagspunkter

1. Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.


3

Debatt

Bordläggning: 2018-10-23
Debatt i kammaren: 2018-10-24
4

Beslut

Beslut: 2018-10-24
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i lagen om ändring i rättegångsbalken

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken.