Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen rättas (KU17)

Lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen ändras. Ändringarna innebär att en brist i en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen åtgärdas.

Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har lagt fram förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Betänkande 2018/19:KU17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-17
Debatt i kammaren: 2018-12-18
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till 
1. lag om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).