Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-09
Justering: 2018-10-18
Trycklov: 2018-10-19
Betänkande 2018/19:SfU7
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer